Pečovatelská služba Jaroměř

Upozornění v souvislosti s COVID-19

Vážení uživatelé našich služeb a případní zájemci. Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s novým koronavirem, doporučením a nařízením, které se ho týkají, může docházet k omezování služeb. Všichni uživatelé jsou průběžně informováni. Kde jsou rodiny schopné péči zajišťovat, prosíme o maximální součinnost. Uživatelé, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat, budou zajištěni i v případě krizové situace.

Současně omezujeme i počet sociálních šetření a nových uživatelů. Prosíme, aby nás kontaktovali pouze zájemci, kteří nemají jinou možnost péče.

Děkujeme za pochopení

Michal Skořepa, vedoucí PS

Pečovatelská služba Jaroměř

Pečovatelskou službu jako svoji organizační složku zřizuje Město Jaroměř zastoupené statutárním zástupcem Josefem Horáčkem. Realizace sociálních služeb je za přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MPSV.

Naše Pečovatelská služba poskytuje terénní a ambulantní služby zejména obyvatelům Jaroměře, včetně městských částí - Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý ples. Současně služby poskytujeme i v některých spádových obcích. Pro ověření možnosti poskytování ve vaší obci nás neváhejte kontaktovat.

Služby jsou poskytovány podle  zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Komu a jak může naše služba pomoci

  • Seniorům a osobám se zdravotním postižením, kterým už jejich věk nebo zdravotní stav nedovolí postarat se o sebe a svou domácnost tak jako dříve a přesto by rády zůstaly ve svém domácím prostředí.            
  • Pomůžeme s: osobní hygienou, stravováním, oblékáním, nákupy, péčí o prádlo, úklidem, doprovodíme k lékaři na úřady a pomůžeme se záležitostmi, se kterými si nevíte rady. Podrobnou nabídku služeb naleznete zde.
  • Všechny úkony jsou hrazené uživatelem - osobní hygiena, úklidy, běžné nákupy ve výši 130 Kč za hodinu, přičemž účtujeme pouze čas potřebný na zajištění daného úkonu. Není účtován čast strávený na cestě ani dopravné (příklad: za 20 minutový úklid zaplatíte 43 Kč). Praní a žehlení prádla – 50 Kč za kg, velký nákup 115 Kč/1 nákup, dovoz stravy 30 Kč + cena oběda dle aktuálního ceníku dodavatele (nepotřebujete své jídlonosiče).
  • Před zavedením služby vás v místě bydliště navštíví sociální pracovník, který provede šetření (rozhovor o Vaší aktuální situaci a potřebách), následně je sepsána smlouva o poskytování sociální služby a od jejího podpisu může naše spolupráce začít. 

Podrobnější informace naleznete ve článku: Pro koho jsme

Časový rozsah poskytovaných služeb

  • pondělí - pátek 7:00 - 19:00
  • sobota, neděle, svátek 10:30 - 19:00

Pečovatelská služba Jaroměř na mapě

pecovatelska sluzba jaromer

Rychlý kontakt

Město Jaroměř
Pečovatelská služba
Sídlo: J.Šímy 780
551 01 Jaroměř
Sociální pracovníci
Bc. Zdeňka Bartošová 
tel.: 491 487 684
mobil: 734 314 290
 
Bc. Dagmar Pilná
tel.: 491 487 684
mobil: 734 567 667