Pečovatelská služba Jaroměř

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Naším posláním je poskytování pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, pokud jim potřebnou pomoc nemůže zajistit blízká osoba.

Místní dostupnost služby:

Terénní a ambulantní služby jsou poskytovány obyvatelům města Jaroměře, včetně jeho městských částí Josefov, Semonice, Jezbiny, Starý Ples. Dále obyvatelům spádových obcí uvedených v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV v dokumentu Popis realizace sociální služby organizační složkou města Jaroměř s názvem Pečovatelská služba. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů. Ambulantní služby jsou poskytovány ve střediscích osobní hygieny na adrese J. Šímy 780, Jaroměř.

Cíle poskytování služby:

Uživatel setrvává ve svém domácím prostředí

Uživatel je podporován v samostatnosti, žije tak, jak byl doposud zvyklý

Služba je dostupná všem zájemcům splňujícím podmínky okruhu osob

Okruh osob (komu je služba určena):

  • Osoby s chronickým onemocněním (19 – 64 let). Jedná se o onemocnění dlouhodobá, která nemocným osobám omezují soběstačnost. Ty se stávají závislými na péči druhé osoby a pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby. 
  • Osoby se zdravotním postižením (19 – 64 let). Jedná se o postižení, která nezpůsobují uživateli naprostou ztrátu soběstačnosti, ale jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby a pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné blízké osoby.
  • Senioři (65 a starší) 
  • Rodiny s dětmi (do 18 let věku dítěte), kdy rodič nebo dítě mají zdravotní postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a současně se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (pouze v případě, že jim tuto pomoc nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby). Dále také rodinám s dětmi, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.

U osob s úplnou ztrátou soběstačnosti je možné pečovatelskou službu poskytovat pouze ve spolupráci s rodinnými příslušníky, ošetřujícím lékařem, a dalšími pomáhajícími organizacemi. 

Zásady poskytování služby:

  • Zachování lidských práv a důstojnosti bez ohledu na původ, rasu, pohlaví, náboženství, věk, sexuální orientaci, postižení či postavení ve společnosti
  • Poskytování služby podle individuálních potřeb uživatelů, podpora jejich samostatného rozhodování
  • Partnerský přístup
  • Respektování jedinečnosti každého uživatele
  • Služba poskytována kvalifikovanými pracovníky v náležité kvalitě 

Pečovatelská služba nezajišťuje zdravotní péči (např. neošetřuje rány, nedávkuje léky, neaplikuje inzulín, nerehabilituje s uživateli), neprovádí pedikérské ani kadeřnické služby.

 

Rychlý kontakt

Město Jaroměř
Pečovatelská služba
Sídlo: J.Šímy 780
551 01 Jaroměř
 
Sociální pracovníce
   ✆ 7:00 - 15:00
Bc. Zdeňka Bartošová 
tel.: 491 487 684
mobil: 734 314 290
 
Mgr. Markéta Schejbalová 
tel.: 491 813 091 
mobil: 734 567 667
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Unknown
Joomla
OK
Odmítnout