Pečovatelská služba Jaroměř

BYTY ZVLÁŠTÍHO URČENÍ

(na adrese J. Šímy 780, 551 01 Jaroměř, na sídlišti ZAVADILKA)

jsou byty v majetku města Jaroměř, které mohou být přiděleny do užívání osobám v nepříznivé sociální situaci, se sníženou soběstačností a sebeobslužností, které potřebují nezbytně a dlouhodobě vzhledem ke svému zdravotnímu stavu poskytovat pečovatelskou službu, v rozsahu úkonů zákona o sociálních službách.

Pro konkrétní představu, vhodnými kandidáty na přidělení jsou osoby:

 • které žijí ve vyloučených lokalitách, na samotách (bez dostupnosti obchodní sítě, služeb, lékaře…)
 • které již zůstaly zcela sami a nemají nikoho, kdo by jim v jejich situaci pomáhal
 • jejichž rodinní členové žijí a pracují daleko a jejich péče je tak nedostupná  
 • vysokého věku, nebo starší 65 let s výraznými limitujícími zdravotními problémy
 • které žijí v nevhodných bytových podmínkách ve stávajícím bydlišti - zdolávání schodů bez možnosti výtahu, topení na tuhá paliva, nevyhovující toaleta, koupelna s vysokou vanou, byty bez rozvodů vody a odpadů…
 • splňují podmínku bezdlužnosti vůči městu Jaroměř (3letá bezchybná platební historie)
 • s trvalým bydlištěm ve městě Jaroměř včetně jeho městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice a Starý Ples a to nejméně 3 roky

Zájemci s trvalým pobytem v jiných obcích mohou žádat také, po přidělení bytu jsou však povinni složit na účet města Jaroměř finanční dar ve výši 50 000,- Kč na jednotlivce a 80 000,- Kč za manželskou dvojici. Tuto částku může uhradit i obec, kde má občan trvalé bydliště (v souladu s ustanovením §2, odst. 2, zák. č. 128/2000Sb.)

Žádost o přidělení bytu je ke stažení zde, dále na webových stránkách města Jaroměř, nebo v tištěné podobě na odboru majetku města Jaroměř (nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř), na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Jaroměř (nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř), a v sídle pečovatelské služby (J. Šímy 780, 551 01 Jaroměř).

Nedílnou součástí žádosti o přidělení bytu je:

 • potvrzení o výši dluhu
 • vyjádření praktického nebo odborného lékaře (dokládá, že žadatel je schopen při poskytování úkonů pečovatelské služby samostatného bydlení v bytě, kde není poskytována celodenní péče – součást žádosti)

Po podání vyplněné žádosti na odbor sociálních věcí a zdravotnictví města Jaroměř, proběhnou ve stávajícím bydlišti žadatele dvě sociální šetření (jedno provedou zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví a druhé sociální pracovníci pečovatelské služby). Jedná se o rozhovory s žadatelem o jeho současných bytových podmínkách, zdravotním stavu a potřebách. Zprávy z proběhlých jednání s doporučením přidělení bytu či zamítnutí žádosti jsou předloženy ke schválení Radě města. V případě obsazení kapacity bytů jsou žadatelé evidováni v pořadníku.

Nájemní smlouva se zpravidla uzavírá na dobu určitou, maximálně na dobu 2 let. V případě, že nájemce neplní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy nebo vážně narušuje soužití obyvatel v domě, může odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř navrhnout odboru majetku města neprodloužení nájemní smlouvy nebo její ukončení.

Byty

 • Jsou o velikosti 1+kk (pro jednotlivce) a 2+kk pro manželskou/partnerskou dvojici s vlastním sociálním zařízením (WC a koupelna se sprchovým koutem).
 • Jsou vybaveny jen kuchyňskou linkou, veškeré vybavení si nájemce přináší svoje (nábytek, postel, televizi, vařič, pračku a ostatní elektrospotřebiče, peřiny, ložní prádlo, záclony, bytové doplňky atd.)

Po přidělení je byt „Váš“, to znamená, že klíče od něj máte jen Vy, bez Vašeho svolení do něj nikdo nevstupuje. I vstup pracovníků Pečovatelské služby probíhá jen s Vaším souhlasem, dle jasně stanovených pravidel. Nájem platíte městu, jinak život v bytě zvláštního určení lze přirovnat k životu v jakémkoli jiném bytě na území města.

Na adrese J. Šímy 780 je možné využít za úhradu veřejné služby jako je kadeřník, pedikér a masér. K dispozici je zájemcům také knihovna.

Foto 1+KK

Pokoj kuchyň Pokoj kuchyň 2 Pokoj balkon

Chodba 2Koupelna Komora

Foto 2+kk

2 Kuchyň 2 Kuchyň 2 2 Pokoj

2Koupelna 2 Komora

Rychlý kontakt

Město Jaroměř
Pečovatelská služba
Sídlo: J.Šímy 780
551 01 Jaroměř
Sociální pracovníci
Bc. Zdeňka Bartošová 
tel.: 491 487 684
mobil: 734 314 290
 
Bc. Dagmar Pilná
tel.: 491 487 684
mobil: 734 567 667